15-1-on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-off 55-on 60-on 65-on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,48 cm
Dominikus Rosario - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

Kohaku,47 cm
Wisma Koi - Bogor
Handling: Wisma Koi

Kohaku,48 cm
TT KOI Malang - Malang
Handling: Koi Castle

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,50 cm
Kid Koi Farm - Bogor
Handling: Kid Koi Farm

 

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,47 cm
Garren Widjaja - Jakarta
Handling: Samurai Koi Centre

Showa Sanshoku,50 cm
dr. Priche Dewantie - Jakarta
Handling: FnF Koi

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,48 cm
Kezia - Jakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,47 cm
Hamzah - Bogor
Handling: Irawan Koi

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,47 cm
Kenneth Jaden Husni - Jakarta
Handling: Twin Koi

Kinginrin A,50 cm
Putri Lau - Jakarta
Handling: Golden Koi Centre

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,48 cm
Yohanes Edy - Surabaya
Handling: Jakarta Koi Centre

 

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,50 cm
Yen - Muntilan
Handling: Golden Koi Centre

Hi Ki Utsurimono,50 cm
Kyuden Koi - Jakarta
Handling: Kyuden Koi

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,50 cm
Suwardi Gunawan - Jakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

Shusui,47 cm
Koi Palace - Jakarta
Handling: Koi Palace

Shusui,50 cm
dr. Priche Dewantie - Jakarta
Handling: FnF Koi

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,49 cm
TT KOI Malang - Malang
Handling: Jakarta Koi Centre

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,48 cm
Bardie - Tangerang
Handling: Kewen

Tancho,48 cm
Kid Koi Farm - Bogor
Handling: Kid Koi Farm